Priser

Priser för konsument/privatpersoner samt dödsbon

Startavgift / Fast pris: Avser nedpackning, lastning samt förberedelser för transport.

: 500 kr efter RUT-avdrag (Gäller ej dödsbon)

Återvinningsavgift: Debiteras per kilo. I priset ingår transport samt lossning vid återvinningsstationen. Vi redovisar vikten genom kvitto från vägning på plats på återvinningscentralen i samband med betalning.

: 3,50 kr per kilo

Betalning sker med kort alternativt Swish. Kvitto tilldelas från personal på plats.

Priser för företag, kommuner, landsting, föreningar etc.

Startavgift (avser framkörning till lastningsadress samt förberedelser för transport.)

: 1250 kr + moms

Återvinningsavgift debiteras per kilo. I priset ingår lastning, transport samt lossning vid återvinningsstationen.

: 3,50 kr per kilo + moms